parham pourjamshid پنجشنبه 15 مهر 1395 08:10 ق.ظ نظرات ()
یک عکس، یک طرح یا یک نقاشی؛ بعضاً چنان تاثیری روی بیننده دارد که شنیدن ساعت ها نصیحت و یا دیدن ده ها فیلم نمی‌تواند داشته باشد. هنرمندانی که به ساده ترین روش ها در طول تاریخ با همین تصاویر قدم های مهمی در آگاه سازی مردم و تحول جامعه برداشته اند، اگر هم تاثیرشان به این بزرگی نبوده باشد همین که باعث تکان خوردن یک انسان درباره یک موضوع شده باشد باز هم ارزشمند هستند. سعی داریم در این سری مطالب گزیده ای از این کاریکاتور ها و طرح های تاثیر گذار را برایتان فراهم کنیم. تصاویری که تاثیر آن را باید خودتان و بسته به شرایطتان درک کنید و نمیتوان توصیفی برای آن داشت.

لطفا برداشت خود از تصاویر را در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.


تصویر 1

 
تصاویری که شما را به فکر فرو می‌برد (47)

 

 

 
تصویر 2

 
تصاویری که شما را به فکر فرو می‌برد (47)
 

 


تصویر 3

 
تصاویری که شما را به فکر فرو می‌برد (47)
 

 


تصویر 4

 
تصاویری که شما را به فکر فرو می‌برد (47)
 

 


تصویر 5

 
تصاویری که شما را به فکر فرو می‌برد (47)
 

 

 
تصویر 6

 
تصاویری که شما را به فکر فرو می‌برد (47)
 

 


تصویر 7

 
تصاویری که شما را به فکر فرو می‌برد (47)
 

 


تصویر 8

 
تصاویری که شما را به فکر فرو می‌برد (47)
 

 


تصویر 9

 
تصاویری که شما را به فکر فرو می‌برد (47)
 

 


تصویر 10

 
تصاویری که شما را به فکر فرو می‌برد (47)
 

 


تصویر 11

 
تصاویری که شما را به فکر فرو می‌برد (47)
 

 


تصویر 12

 
تصاویری که شما را به فکر فرو می‌برد (47)
 
  
 

 
تصویر 13

 
تصاویری که شما را به فکر فرو می‌برد (47)
 
 
 


تصویر 14

 
تصاویری که شما را به فکر فرو می‌برد (47)
 

 

 
تصویر 15

 
تصاویری که شما را به فکر فرو می‌برد (47)
 

 


تصویر 16

 
تصاویری که شما را به فکر فرو می‌برد (47)
 
 
 


تصویر 17

 
تصاویری که شما را به فکر فرو می‌برد (47)
 
  
 

 
تصویر 18
 
 
تصاویری که شما را به فکر فرو می‌برد (47)
 
 
 

 
تصویر 19
 
 
تصاویری که شما را به فکر فرو می‌برد (47)
 
 
 

 
 تصویر 20
 
 
تصاویری که شما را به فکر فرو می‌برد (47)