parham pourjamshid جمعه 14 اسفند 1394 07:27 ب.ظ نظرات ()

برخی از شهرهای جهان زمانی قابل سکونت بودند و به یکباره از صحنه جهان محو شدند؛ برخی دیگر اما همچنان دارای جنب و جوش هستند. به گزارش فرادید به نقل از تلگراف، شهرهایی که هیچ‌گاه در طول تاریخ نخوابیدند. اگر با یک ماشین زمان به قرن‌ها پیش سفر کنید، شریان زندگی را در دل آن‌ها خواهید دید. تاریخ یک سرزمین هویت آن است. در ادامه با برخی از شهرهای قدیمی جهان آشنا خواهید شد. 

تلگراف اسامی 20 شهر قدیمی جهان را به ترتیب آورده است. شهر اریحا از نگاه تلگراف قدیمی‌ترین شهر جهان است که در حال حاضر نیز جمعیتی در آن مشغول گذران زندگی بوده و حالت شهری خود را هیچ‌گاه از دست نداده است.


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org 
بِنارس یا واراناسی، هند  قدمت آن به حدود 1000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد 
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org 
کادیس، اسپانیا – قدمت آن به حدود 1100 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد 


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org 
تبای یا تِبس، 
یونان – قدمت آن به حدود 1400 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد 


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net 
لارناکا، 
قبرس – قدمت آن به حدود 1400 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد 


گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org 
آتن، 
یونان - قدمت آن به حدود 1400 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد 


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org 
بلخ، 
افغانستان - قدمت آن به حدود 1500 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد 


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org 
کرکوک، 
عراق - قدمت آن به حدود 2200 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد 


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org 
اربیل، 
عراق - قدمت آن به حدود 2 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد 


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org 
صور یا تایر، 
لبنان – قدمت آن به حدود 2750 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد 


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org 
بیت‌المقدس یا اورشلیم، 
فلسطین – قدمت آن به حدود 2800 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد 


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org 
بیروت، 
لبنان – قدمت آن به حدود 3000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد 


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net 
غازی عِینتاب یا گازی آنتپ، 
ترکیه – قدمت آن به حدود 3650 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد 


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org 
پلوودیو، 
دومین شهر بزرگ بلغارستان – قدمت آن به حدود 4000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد 


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org 
صیدا یا صیدون، 
لبنان – قدمت آن به حدود 4000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد 


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org 
فَیّوم، 
مصر - قدمت آن به حدود 4000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد 


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org 
شوش، 
ایران - قدمت آن به حدود 4200 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد 


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org 
دمشق، 
سوریه - قدمت آن به حدود 4300 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد 


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org 
حلب، 
سوریه - قدمت آن به حدود 4300 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد 


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org 
جبییل، 
لبنان – قدمت آن به حدود 5000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد 


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org 
اَریحا یا یریکو، 
فلسطین – قدمت آن به حدود 9000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد